News & Reports

+ މުހީތު މަރާލިކަމުގެ ދައުވާލިބޭ މީހަކު ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
+ މުހީތު މަރާލި މައްސަލާގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ހެކިބަސް ނަގަން ފަށައިފި
+ މުހީތު މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފި
+ މުހީތު މަރާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ ވަޅި ހަރައި ޒަޚަމްކޮށްލުމާ ގުޅިގެން 21 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ