Victims

2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2003


2002


2001


Map

Latest News

+ ޒުވާނެއްގެ މެޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލައިފި
+ Stabbing victim dies
+ ހަމަލާދިނީ މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބައެއް، ވަޅި ހެރީ ބޮލަށް
+ އިހަވަންދޫގައި މީހަކު މަރާލައިފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
+ Slain Maldivian blogger Yameen Rasheed’s father seeks foreign probe