Victims

2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2003


2002


2001


Map

Latest News

+ Teenager killed in Maldives capital
+ ވަޅިން ހަމަލާދީ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރާލައިފި
+ Youth stabbed to death in Malé
+ މާލޭގައި ވަޅި ހަރައި، ޒުވާނަކު މަރާލައިފި
+ Young man murdered in Hulhumalé