News & Reports

+ އަސީލާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ މާރާމާރީގައި ޒަަހަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ
+ މާރާމާރީގައި ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާގެ އެއް ފައި ބުރިކޮށްލައިފި
+ މާރާމާރީއެއްގައި ތިން މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި، އެކަކު ސީރިއަސް