News & Reports

+ ޝަހުމާއި ޝިމާޒްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި
+ އަހުސަންގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބުނު ދެ ކުދިން ސަލާމަތްވެއްޖެ
+ އަހުސަން މަރާލި ގޮތާއި އޭނާގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު ހެކިވެރިން ކޯޓުގައި ސިފަކޮށްދީފި
+ ދެ މީހަކު މަރާލުމުގެ ދައުވާ ލިބޭ ޝަހުމް ކައިވެނިކޮށްފި
+ ކުއްޖަކު މަރުވި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ޝަހުމް އާއި އިތުރު 12 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި
+ ޝަހުމް ފިލުވަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ އަހުސަންގެ މަރާ ގުޅިގެން ހޯދާ ޝަހުމް އަދިވެސް ނުފެނޭ: ފުލުހުން
+ ގުރޫޕް މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނެއްގެ ކަރަށް ވަޅި ހެރުމުން ފަރުވާދެނިކޮށް މަރުވެއްޖެ
+ މީހަކު މަރާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ޒުވާނަކު، “ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޖަވާބުދާރީކުރުވަން” ދޫކޮށްލައިފި