News & Reports

+ އަލިބެގެ މަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
+ ތިނަދޫ މަރާ ގުޅިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ ތިނަދޫ މަރާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ ތިނަދޫގެ ގެއެއްގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ