News & Reports

+ ކުރީގެ ފިރިމީހާ މަރާލި ނަޒާހާ އުމުރަށް ޖަލަށް ހުކުމްކޮށްފި
+ ކުރީގެ ފިރިމީހާ މަރުވި ހަމަލާ ދިނީ ގަސްތަކު ނޫން: ނަޒާހާ
+ ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ މަރުގެ ދައުވާ މުރާޖައާ ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ކޯޓަށް ވައްދައިފި
+ ކުރީގެ އަނބިމީހާ ވަޅި ހަރައި ކުރީގެ ފިރިމީހާ މަރައިލި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ފަށައިފި
+ ވަރިކުރި ދެމީހުންގެ ދުވަސްވީ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް މަރުގެ ނިމުން
+ ކުރީގެ އަނބިމީހާ ވަޅި ހެރުމުގެ ސަބަބުން 34 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ