News & Reports

+ ޝިއާރުގެ މަރާ ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ ޝިއާރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އައްޑުއަށް
+ ޝިއާރު މަރުވީ ބޮލަށް ލިބުނު ޒަހަމްތަކުން: ހޮސްޕިޓަލް
+ ހިތަދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ
+ 19 year old man stabbed to death in sixth murder in 2015