News & Reports

+ މީހަކު މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހެކި ނެތް ކަމަށް ބުނެ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
+ Police charges Ahmed Niyaz with Laamu Gan murder case
+ ލ. ގަމުގައި މީހަކު މަރާލި މައްސަލައެއްގައި ދައުވާކުރަން ޕީޖީ އަށް ފޮނުވައިފި
+ ނިދާފައި އޮއްވައި ހަމަލާ ދިނުމުން ޒަހަމްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ