News & Reports

+ މީހަކު މަރާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ޒުވާނަކު، “ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޖަވާބުދާރީކުރުވަން” ދޫކޮށްލައިފި
+ މުހައްމަދު ހުސައިން މަރާ ގުޅިގެން ނުރައްކާތެރި ޝަހުމް އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
+ އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހާ އަމިއްލަ އަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެއްޖެ17
+ 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވި މާރާމާރީގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދާ މީހެއްގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި
+ 17 year old bleeds to death after gang-linked triple stabbing