News & Reports

+ ހެނބަދޫގައި އަންހެންކުއްޖަކު މަރާލި މައްސަލަ: ދިޔަ ދެއްކުމަށް ދިން ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތު އެއް މަހަށް ކުރުކޮށްފި
+ ޚަބަރު ހެނބަދޫގައި އަންހެން ކުއްޖަކު މަރާލި މީހާގެ ޝަރީއަތް: ލޯބިވެރިޔާ މަރާލި ކަމަށް ފިރިހެން މީހާ އެއްބަސްވެއްޖެ
+ ލޯބީގެ މައްސަލައެއްގައި ވަޅިހަރައި، ހެނބަދޫގައި 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު މަރާލައިފި