Victims

2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2003


2002


2001


Map

Latest News

+ އަލީ މަރާލުމަށް ފަހު ވަގަށް ނެގި ފައިސާތައް ވަޅުލައިފައި ހުއްޓާ ހޯދައިފި
+ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި، ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ އައްޑޫ ވިޔަފާރިވެރިއަކު މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ
+ ދަރިފުޅުގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މަންމަގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ދީފި
+ ނޫމަރާގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރާލައިފި