Victims

2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2003


2002


2001


Map

Latest News

+ ބިދޭސީ މީހާގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހާއަށް ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީފި
+ ލ. ގަމުގައި ބިދޭސީއަކު މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި
+ ޝިއާރުގެ މަރާ ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ ގަމުގައި ބިދޭސީ މީހާ މަރާލި މައްސަލާގައި ދިވެއްސަކަށް ދައުވާކޮށް، ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި
+ ޝިއާރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އައްޑުއަށް