Victims

2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2003


2002


2001


Map

Latest News

+ ޝިއާރުގެ މަރާ ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ ޝިއާރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އައްޑުއަށް
+ ޝިއާރު މަރުވީ ބޮލަށް ލިބުނު ޒަހަމްތަކުން: ހޮސްޕިޓަލް
+ ހިތަދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ
+ 19 year old man stabbed to death in sixth murder in 2015