Victims

2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2003


2002


2001


Map

Latest News

+ އެންމެ ހަ މިނެޓް ފަސް: ދެން އިވުނީ މަރުގެ ޚަބަރު
+ އަނިޔާވެރި މަރާ އެކު ތުލުސްދޫ “ހޭލައްވާލައިފި”
+ އަސީލާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ މާރާމާރީގައި ޒަަހަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ
+ މާރާމާރީގައި ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާގެ އެއް ފައި ބުރިކޮށްލައިފި