Victims

2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2003


2002


Map

Latest News

+ ޒުހާ މަރާލި މައްސަލާގައި މަންމައަކާއި ފިރިހެން ދަރިފުޅު ހައްޔަރުކޮށްފި
+ މަގުމަތިން ފެނުނީ މަރާލާފައި އެއްލާލައިފައި އޮތް އަންހެނެއް ކަމަށް ބެލެވޭ: ފުލުހުން
+ ބިދޭސީ މީހާގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހާއަށް ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީފި
+ ލ. ގަމުގައި ބިދޭސީއަކު މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި
+ ޝިއާރުގެ މަރާ ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި