Victims

2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2003


2002


2001


Map

Latest News

+ ރޭގެ މަރާ ގުޅިގެން އަދި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރަން: ޕޮލިސް
+ ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު މަރާލައިފި
+ ތޮއްޑޫގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ
+ ބިދޭސީ މީހާ މަރާލީ ބަންދު ގަޑީގައި “ކޮފީ ނުދިނުމުން”، އެތައް ފަހަރަކު ބިރުދެއްކި
+ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި މާރާމާރީ ހިންގައި ބިދޭސީއަކު މަރާލައިފި